Tel: 695 921 694
E-mail: pawlak.kancelaria@wp.pl

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia z tytułu świadczenia pomocy prawnej jest każdorazowo indywidualnie ustalana w porozumieniu z Klientem, stosownie do rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, koniecznego nakładu pracy do realizacji zlecenia, a także przy uwzględnieniu przepisów prawa określających stawki minimalne za czynności radców prawnych.

Usługi świadczone przez Kancelarię są opodatkowane 23% stawką podatku VAT.

Kancelaria proponuje następujące systemy rozliczeń:

  • wynagrodzenie jednostkowe – stosowane dla każdego pojedynczego zlecenia, w oparciu o rodzaj sprawy, stopień zawiłości i przewidywany nakład pracy niezbędny na realizację zlecenia,
  • wynagrodzenie ryczałtowe – dedykowane Klientom objętym stałą obsługą prawną, rozliczane miesięcznie w ustalonej w umowie wysokości.
Top