Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • udzielania porad dotyczących praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy wynikających ze stosunku pracy,
  • udzielania porad dotyczących nawiązywania, rozwiązywania, wypowiadania umów o pracę,
  • ustalania istnienia stosunku pracy,
  • sporządzania i opiniowania umów o pracę, o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności,
  • reprezentowania strony ze stosunku pracy w sporach sądowych z tytułu:
    warunków zatrudnienia, wynagrodzenia, roszczeń z powodu naruszenia praw pracowniczych, w tym z tytułu mobbingu i dyskryminacji,
  • sporządzania odwołań od decyzji organów rentowych (emerytury, renty oraz inne świadczenia w sprawach należących do właściwości ZUS i KRUS),
  • reprezentowania Klientów przed sądami po wniesieniu odwołania od decyzji organu rentowego.