Kancelaria podejmuje działania windykacyjne mające na celu odzyskanie należności, polegających na:

  • prowadzeniu działań przedsądowych – windykacja polubowna (wezwanie dłużnika do zapłaty, prowadzenie z nim negocjacji oraz zawarcie ugody)
  • prowadzeniu postępowań sądowych – windykacja sądowa (uzyskanie sądowego nakazu zapłaty lub wyroku, któremu nadana jest klauzula wykonalności, będącego podstawą do skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej ,
  • prowadzeniu postępowań egzekucyjnych (wszczęcie egzekucji, nadzór egzekucji, wnioskowanie o egzekucję z konkretnego majątku oraz o licytację mienia ruchomego lub nieruchomości).