Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności w zakresie:

  • doradztwa w zakresie zagadnień prawa administracyjnego,
  • sporządzania odwołań oraz skarg na decyzje administracyjne,
  • reprezentowania Klienta przed organami administracji rządowej, samorządowej, sądami administracyjnymi.