Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • zakładania, rozwiązywania i likwidacji spółek,
  • prowadzenia stałej obsługi prawnej spółek,
  • przygotowania, analizowania, opiniowania projektów umów, regulaminów, statutów i wszelkich innych dokumentów związanych z bieżącą działalnością Klientów,
  • windykacji należności,
  • zastępstwa procesowego przed sądami i organami administracji.