Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zwłaszcza w sprawach o:

  • rozwód,
  • separację,
  • alimenty (podwyższenie, obniżenie lub zniesienie obowiązku alimentacyjnego),
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • ustalenie/ zaprzeczenie ojcostwa,
  • dotyczących władzy rodzicielskiej, jej ograniczania, a także wydawania zarządzeń opiekuńczych,
  • podział majątku dorobkowego rozwiedzionych małżonków.