Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa cywilnego, m.in. w sprawach o:

  • zapłatę,
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów,
  • ochronę prawa własności i posiadania,
  • zniesienie współwłasności,
  • odszkodowania od ubezpieczycieli – wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych,
  • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, testamenty.