by Anna Pawlak-Jankowiak Anna Pawlak-Jankowiak

Zapewne nie raz spotkałeś się z pojęciem wspólnoty mieszkaniowej, być może nawet jesteś jej członkiem. Zapewne nie raz zastanawiałeś się, jakie w związku z tym faktem masz prawa i jakie obowiązki, jakie relacje występują pomiędzy współwłaścicielami, kto zarządza wspólnotą i na jakich zasadach? Poprzez systematyczne omawianie najistotniejszych kwestii, w sposób przystępny i zarazem konkretny, chcemy poruszać ciekawe i ważne zagadnienia jakie zaistniały lub mogą zaistnieć w każdej wspólnocie mieszkaniowej. Zapraszam do lektury…

CO TO JEST WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ?

Nasze przyszłe rozważania nad tematyką wspólnot mieszkaniowych należy rozpocząć od “rozkodowania” tego pojęcia. Definiuje się je jako ogół właścicieli lokali w danej nieruchomości, którzy oprócz posiadania odrębnych praw do swoich nieruchomości lokalowych, jednocześnie mają status współwłaścicieli części wspólnych. Te relacje ewidentnie pokazują, iż w związku z tym faktem muszą oni ze sobą współdziałać, wspólnie podejmować decyzje i dbać o wspólne dobro. Już na tym etapie naszych rozważań można wywnioskować, że wszystkich członków wspólnoty łączy przymusowa współzależność, przekładająca się bezpośrednio na potrzebę sprawnego kierowania bieżącymi sprawami, podejmowanie codziennych decyzji i co najważniejsze – gwarantująca wszystkim współwłaścicielom wpływ na sprawy dla nieruchomości najważniejsze. Warto podkreślić, iż wbrew ogólnie funkcjonującemu przekonaniu, to nie gmina, urząd miasta, czy też jakaś spółka zależna zarządzająca nieruchomością jest najważniejszym i nadrzędnym organem we wspólnocie mieszkaniowej, ale decydujący głos w każdym wypadku mają wszyscy współwłaściciele…

W kolejnej części cyklu poruszymy temat zwykłego zarządu i czynności przekraczających zwykły zarząd w zarządzaniu wspólnotą.